KULTTUURIETSIVÄT kehiTTÄÄ uutta toimintamallia

Kulttuurietsivät on vaihtoehtoinen kohtaamispaikka nuorelle, jonka on vaikeaa motivoitua opiskeluun, työelämään tai hänellä on haasteita muilla elämänalueilla. Kulttuurietsivät tarjoavat nuorelle taiteen ja kulttuurin keinoin välineitä hahmottaa omaa ympäristöään ja suhdetta itseen ja toisiin. Tavoitteena on madaltaa nuoren kynnystä olla osallisena kotikaupungissaan ja lisätä rohkeutta ja luottamusta olemiseen, oivaltamiseen ja kokemiseen.

Kulttuurietsivien kanssa nuoret pääsevät kosketuksiin taiteentekijöiden ja taiteen tekemisen kanssa.  Sisältöjä rakennetaan nuorten kiinnostusta kuunnellen.

Kulttuurietsivien päämaja on Oulunkylän vanhassa puukoulussa sijaitseva Teatteri Paja, jossa ryhmä kokoontuu kahdesti viikossa. Pajalta suunnataan retkiä kulttuurikohteisiin ja taiteilija-mentoreiden luokse. Ryhmä käynnistyy helmikuun alussa ja se jatkuu vuoden 2017 loppuun saakka. Vuosi huipentuu loppunäytökseen la 27.1.2018 klo 17. RAILO niminen esitys kokoaa yhteen ihmiset ja tarinat vuoden varrelta.

Kulttuurietsivät tekevät aktiivista yhteistyötä nuorisotyön kentän sekä oppilaitosten kanssa tarjoten lisäarvoa ja työkaluja nuorten laaja-alaiseen tukemiseen.

Ryhmään voi ilmoittautua milloin vain numerossa 045 331 7378 tai sähköpostitse draamaraatalit(at)saunalahti.fi. Tapaamme jokaisen nuoren ennen toiminnan käynnistymistä. Ennalta ei tarvitse olla kokemusta taiteellisista työskentelymenetelmistä, kiinnostus riittää. 

Toimintaa luotsaa teatteri-ilmaisun ohjaaja, TRO, erityisopettaja-opiskelija Minna Mäkinen. 

 

 

Kulttuurietsivät pilottihanketta tukee Opetus- ja kulttuuriministeriö